Tandartsen

Mijanou Reith – van Meerwijk, tandarts-docent, tandarts voor orthodontie, tandheelkundig Slaapgeneeskundige, jurist

Lees verder

Geboren: 06-09-1963 te ’s-Hertogenbosch

Radboud Universiteit Nijmegen                       

Drs. Tandheelkunde 1982 – 1988

Radboud Universiteit Nijmegen

Mr. Nederlands Recht 1986 – 1991, Met extra aandacht vakken: Gezondheidsrecht, Nieuw Burgerlijk Wetboek en Verzekeringsrecht

Masterclass Tandheelkunde: Catan

Bedrijfskunde, Leiderschap en Coaching, 2 jaar,

Congressen, seminars, symposia, vele cursussen mondzorg, apneubehandelingen, management en orthodontie

Lidmaatschap/Accreditaties:

NVTS lidmaatschap: Nederlandse Vereniging Tandheelkundige Slaapgeneeskunde

VTvO lidmaatschap: Vereniging Tandartsen voor Orthodontie

NVOS lidmaatschap: Nederlandse Vereniging Orthodontische Studies

Accreditatie OK register, kwaliteitsregister Orthodontie

Accreditatie- examen NVTS Tandheelkundig Slaapgeneeskundige behaald, theoretisch examen april 2011. In oktober 2011 praktijk-examen voor volledige erkenning.

KRT: voldoen aan eisen kwaliteitsregister Tandartsen, geregistreerd sinds oprichting

NEN ISO-9001, volgens HKZ-normen, certificering praktijk,  januari2010, hercertificering januari 2011, februari 2013, februari 2015, april 2017

Literatuur en wetgeving constant bijhoudend

Werkervaring Mondzorg gerelateerd:

Voorzitter Opleidingsmanagement F4D COLLEGE

Praktijkeigenaar Friends4Dents: 1998-heden tevens daar werkzaam als Algemeen Tandarts, Tandarts voor Orthodontie en Tandheelkundig Slaapgeneeskundige, coördinatie en  

Jeroen Bosch Ziekenhuis te s’-Hertogenbosch: 2016-heden als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige

Algemeen tandarts, zzp na afstuderen in verschillende praktijken

Dieuwertje de Groot, tandarts-docent, endodontoloog

Lees verder

Dieuwertje de Groot – Kuin studeerde Tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Na haar afstuderen in 2010 heeft zij enkele jaren in de algemene praktijk gewerkt en les gegeven aan het Radboud UMC bij de vakgroep Orale Functieleer.

In 2017 heeft zij haar opleiding tot Endodontoloog aan het ACTA afgerond. Sindsdien is zij is vier dagen per week als Endodontoloog werkzaam en geeft zij diverse presentaties m.b.t. de endodontologie.

Enkele aandachtsgebieden van haar zijn:

Endodontologie

Trauma

Apicale microchirurgie

Zij vindt getoetste kwaliteit heel belangrijk en daarom is zij lid van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en doet mee aan onderlinge visitatie. Zij werkt in een groepspraktijk met veel disciplines zodat zij veel van haar collega’s kan leren en zij van haar!

Door regelmatig zelf veel aan nascholing te doen, houdt zij haar vak ook goed bij.
In de algemene praktijk coacht zij Jonge Tandartsen/ Mondhygienisten en Assistenten, to Teach is to Learn!

Sinds 2019 is zij tevens docent in nascholingscursussen van F4D College

Werkervaring

Tandarts 2014 -heden: Friends4Dents

Tandarts – Endodontoloog 2017-heden: Friend4Dents & Praktijk voor Endodontologie Nijmegen

Presentaties ter bevordering van de Endodontologie: 2017 – heden

Secretaris Tandarts Endodontologen Nederland (TEN): 2018 – heden

Opleiding

Endodontologie: 2014 – 2017

Tandheelkunde 2004 – 2010

Vwo:1998 – 2004

Cursus/opleiding

Motivational Interviewing: 2017

Ilse van Manen, tandarts-docent, MKA-chirurg in opleiding

Lees verder

Ilse van Manen studeerde Tandheelkunde aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Van 2014 tot heden werkte zij als tandarts in diverse praktijken om zoveel mogelijk ervaring op te doen.

Vanaf 2018 is zij in opleiding tot specialist Mond- Kaak- Aangezichtschirurgie bij het RadboudUMC. Daarnaast geeft zij onderwijs met betrekking tot de MKA-chirurgie aan de faculteit Tandheelkunde van het RadboudUMC.

Studie:

01-08-2018:        Assistent in opleiding tot specialist, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, UMCN.

2016-heden:        Master Geneeskunde, UMCN.

2014-2016:           Bachelor Geneeskunde, UMCN.

2011-2014:            Master tandheelkunde, UMCN.

                                   Profiel: Dento-alveolaire chirurgie.

2009-2011:           Honours Programma Medical Sciences.

2008-2011:           Bachelor Tandheelkunde, UMCN.

2006-2008:          Bachelor Molecular Life Sciences, WUR.

2000-2006:          Gymnasium RSG Lingecollege Tiel.

Onderwijs CV:

2017-heden:         Opleidingstraject tot universitair docent (BKO)

2018-heden:         Opleidingscommissie Tandheelkunde UMCN.

2010-2015:            Ambassador / Student voorlichter , DSZ Radboud Universiteit Nijmegen.

2012-2013:            Studiebegeleider, Stichting Studo Nijmegen.

2011-2012:             Student-assistent, UMCN afdeling Tandheelkunde.

Werkzaamheden:

2016-heden:        Tandartsenpraktijk Friends4Dents, Rosmalen.

2014-2016:           DGI Tandartsen Voorthuizen (Dental Clinics Voorthuizen)

2014-2016:           Waarneming Vallei Tandartsen, Veenendaal.

2014-2014:           Tandartspraktijk Tilburg.

Visie

Bij mij staat communicatie voorop. Communicatie met collega-tandartsen, assistenten, andere praktijkmedewerkers, kaakchirurgen of andere specialisten, maar bovenal de patiënt. Als er iets is wat misgaat tijdens de tandheelkundige behandeling van patiënten, is dit vaak ten gevolge van miscommunicatie. Daarnaast is communicatie op de werkvloer essentieel voor een goede werksfeer, en is communicatie onmisbaar bij het trainen en opleiden van jonge collega’s. Ik vind het belangrijk om me open op te stellen, en op deze manier een goede band op te kunnen bouwen met patiënten en collega’s.

Motivatie

De motivatie achter vele aspecten van mijn leven is om mijzelf continu uit te dagen. Ik hou daarom van afwisselend werk in een wat groter team. Ik doe dus graag nieuwe dingen, en zoek ook graag mijn eigen grenzen op. Ik hou er ook van om anderen uit te dagen om hun grenzen op te zoeken en te verleggen, door zelfontplooiing, onderwijs en onderzoek. Vooral in ons beroep vind ik het echter erg belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met grenzen, en zeker te waken dat je die grenzen van bekwaamheid en bevoegdheid niet overgaat.

Ambities

Al vanaf jongs af aan heb ik mij voorgenomen de beste versie van mijzelf te zijn en geen kans onbenut te laten. Voor de komende jaren betekent dit dat ik me wil specialiseren in de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Het overdragen van kennis op anderen, en zelf continue blijven leren en ontwikkelen, is iets wat zo in mijn persoonlijkheid verknocht is geraakt dat ik hoop die voorliefde op verschillende manieren vorm te geven. Betrokkenheid bij onderwijs, maar mogelijk ook een promotietraject, zijn dingen die ik zeker wil nastreven.

Noortje Degen, tandarts-docent

Lees verder

Noortje Degen studeerde Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen van 2001 tot 2006. Van 2006 tot heden werkte zij als tandarts in diverse praktijken in de omgeving Nijmegen, Utrecht en Den Bosch om zo veel mogelijk ervaring op te doen. Gedurende haar loopbaan heeft zij veel onervaren stoel assistentes ingewerkt en opgeleid tot inmiddels zeer ervaren stoel assistentes.

In 2008 en 2009 werkte zij als vrijwillige tandarts in Afrika. Tot op dit moment reist zij nog geregeld terug naar Afrika voor enkele weken vrijwilligerswerk per jaar. Zij houdt zich dan voornamelijk bezig met preventieve tandheelkunde, chirurgische werkzaamheden en het opleiden van het tandheelkundig personeel is deze afgelegen gebieden.

Zij vindt getoetste kwaliteit heel belangrijk en daarom is zij lid van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en doet mee aan onderlinge visitatie. Zij werkt in een groepspraktijk met veel disciplines zodat zij veel van haar collega’s kan leren en zij van haar. Haar affiniteit ligt bij het behandelen van angstige/moeilijk behandelbare patiënten en kinderen.
Door regelmatig zelf veel aan nascholing te doen, houdt zij haar vak ook goed bij.
Sinds 2019 is zij tevens docent in nascholingscursussen van F4D College

Werkervaring

Tandarts  2017-heden: Friends4Dents

Vrijwillige tandheelkundige werkzaamheden en opleiden tandheelkundig personeel; 2008-heden; Tanzania (Stichting vrienden van Mikumi)

Tandarts 2010-2017; Dental Care Utrecht

Tandarts 2010-2012; Tandartspraktijk Verstand

Tandarts 2008-2009; Tandarts in Tanzania (old Arusha Clinic, 7th day advantage clinic en bioshape foundation)

Tandarts 2006-2008; Tandarts Mondzorgcentrum Nijmegen & Wychen

Opleiding

Tandheelkunde 2001-2006; Katholieke Universiteit te Nijmegen

VWO 1995-2001; Gymnasium Bernadinuscollege te Heerlen

Merel Beeftink, tandarts-docent

Lees verder

Ik heb Tandheelkunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf april 2018 ben ik werkzaam als tandarts in een groepspraktijk met veel disciplines waarbij er veel ruimte is om van elkaar te leren.

Ik omschrijf mijzelf als optimistisch, ik heb een groot doorzettingsvermogen en stel hoge eisen aan mezelf. Daarom werk ik nauwkeurig  en streef altijd naar het optimale resultaat. Daarnaast is sociaalvaardigheid een eigenschap van mij.

Tijdens mijn opleiding Tandheelkunde heb ik mij binnen het profiel Reconstructieve Tandheelkunde gericht op complex kroon- en brugwerk (met implantaten) en cosmetische adhesieve tandheelkunde. Daarnaast heb ik me in mijn masteronderzoek verdiept in de mogelijkheden van het vastleggen van gebitsslijtage. In de diverse vakgebieden heb ik gemerkt dat goede communicatie, zowel onderling als met patiënten, tot goede resultaten leidt.

Door regelmatig zelf veel aan nascholing te doen houd ik mijn vak goed bij.

Werkervaring

Sept. 2014 – juni 2015: Student-assistent op de prekliniek van Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen (begeleiding van Bachelorstudenten)

April 2018 – heden: Tandarts bij Friends4Dents

Opleiding

2010 – 2018: Tandheelkunde Radboud Universiteit Nijmegen Profiel Reconstructieve Tandheelkunde met aandachtsvelden complex kroon- en brugwerk (met implantaten) en cosmetische adhesieve tandheelkunde

2015: Klinische buitenlandstage (Erasmus exchange aan Universidad Cardenal Herrera, Valencia) met de cursussen Volwassenen en Gerodontologie

2004 – 2010: Gymnasium (profielen N&G en N&T met Latijn en Spaans) Sint-Janslyceum ’s-Hertogenbosch

Stages

Feb. 2017 – Juni 2017: Praktijkstage bij Ammersingh Tandartsenpraktijk te Nijmegen

Juni 2015: Stage Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in Rijnstate te Arnhem

Feb. 2014: Stage Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie bij Radboudumc te Nijmegen

Activiteiten en kwalificaties

Talen: Naast Engels (professionele werkvaardigheid) en Nederlands (moedertaal) beheers ik de Spaanse taal op B1-niveau.

Wetenschappelijke publicatie: Breuning KH, Dekkers L, Beeftink M, Schols JH, Wolke J (2014) Bonding Metal Brackets on Tooth Surfaces. Dentistry 4:231.

Lidmaatschap KNMT, ANT, NWVT

Computervaardigheden:DentiumEDU, Digora, Exquise, Simplex en tevens PubMed, Powerpoint, Excel, SPSS

Britt Vergeer, tandarts-docent

Lees verder

Werkervaring
2018 – heden Tandarts aan de Maas, Cuijk
Functie: waarnemend tandarts
2018 – heden Friends4Dents, Rosmalen
Functie: waarnemend tandarts
Nov – dec 2017 Tandartspraktijk de Mondhoek, Apeldoorn
Functie: Preventieassistente
2011 – 2017 Verpleeghuis de Geinsche Hof, Nieuwegein
Functie: Huishoudelijke en persoonlijke begeleiding
2012 – 2013 Studentsplus
Functie: Bijles geven
2011 – 2012 TaskHero
Functie: Horeca, evenementen
2009 – 2011 IJssalon Luigi, IJsselstein
Functie: Winkelmedewerkster
2006 – 2011 Oppassen diverse vaste adressen

Opleidingen
2014 – 2017 Radboud Universiteit Nijmegen
Master Tandheelkunde (afstudeerdatum: 8 december 2017)
Klinische verdieping: Chirurgisch Profiel, Implantologie
Titel scriptie: doxycycline loaded poly lactic-co-glycolic acid microspheres for
periodontal treatment
2011 – 2014 Radboud Universiteit Nijmegen
Bachelor Tandheelkunde
Titel scriptie: Nauwkeurigheid van metingen op digitale modellen van intra-orale
scanners en gedigitaliseerde gipsmodellen bij patiënten met een palato-schisis
2005 – 2011 Cals College Nieuwegein
Tweetalig Gymnasium
Profiel: Natuur en Gezondheid / Natuur en Techniek
Vrije ruimte: Economie
2011 International Baccalaureate English A (IBA)
2009 Certificate in Advanced English (CAE, Grade A)
2008 First Certificate in English (FCE, Grade A)

Stages
Maart – juni 2017 Klinische buitenlandstage Bulgarije
Meditsinski Universitet, Sofia
Werkzaamheden: patiëntbehandelingen op de universiteit
2017 Tandartspraktijk Buenen, Uden
Functie: student-tandarts
2016 Tandheelkunde Broeklanden, Westervoort
Functie: student-tandarts
2016 Cox Tandzorg, Bemmel
Stage implantologie
Functie: assistent
2016 Amphia Ziekenhuis, afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Functie: co-assistent
2015 Radboudumc, afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Functie: co-assistent

Extra curriculaire activiteiten
2017 Straumann Symposium – Dare to get real
2016 Dental Expo
ANT Starters Congres
Dental Management Game
2015 NVT Thematour – Blikvanger, the smile
IDS Keulen
Praktijkforum
2014 – 2015 Bestuur Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen (TFV)
Functie: Abactis (secretaris)
2014 NVT Thematour – Prepareren? Cementeren!
2013 – 2017 Jaarlijks KNMT Studentencongres
2012 – 2014 Vrijwilligerswerk Oxfam Novib
2012 – 2015 Commissiewerk Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen (TFV)
2012 – 2016 Begeleiding Open dagen Tandheelkunde

Maaike Schumer, tandarts-docent

Lees verder

Maaike Schumer studeerde Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eind 2018 is zij afgestudeerd en heden zij is werkzaam als tandarts in twee tandartspraktijken om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Haar interessegebied ligt naast het uitvoeren van algemene tandheelkunde, bij de chirurgische tandheelkunde.

Zij werkt in een groepspraktijk met meerdere disciplines, zodat zij veel van haar collega’s kan leren en zij van haar! Ze vindt getoetste kwaliteit heel belangrijk en daarom is zij lid van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en doet mee aan onderlinge visitatie.
In de algemene praktijk coacht zij jonge tandartsen, mondhygiënisten en assistenten. Voorheen heeft Maaike onderwijs gegeven op de Universiteit Tandheelkunde. To Teach is to Learn! Sinds 1 januari 2019 is zij tevens docent in nascholingscursussen van F4D College

Werkervaring

Tandarts, januari 2019 – heden
Friends4Dents

Student-assistent PAOT cursussen Radboud Universiteit, mei 2016 – december 2018
Voorbereidend en begeleidend werk voor het Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde.

Student-assistent spoedpoli Radboud UMC Tandheelkunde, mei 2016-december 2018
Behandelen van patiënten met (pijn)klachten buiten de reguliere patiëntenzorg en begeleiden van jongere studenten bij dit werk.

Student-docent vakgroep PCT/onderdeel radiologie, collegejaar 2017-2018
Geven van onderwijs en praktijklessen over het nemen van röntgenopnames in de tandheelkundige praktijk aan bachelorstudenten tandheelkunde.

Opleiding

Master Tandheelkunde, september 2015-heden
Radboud Universiteit Nijmegen, Radboud UMC, Philips van Leydenlaan 25, 6525 GE Nijmegen

Bachelor Tandheelkunde, september 2012-juli 2015
Radboud Universiteit Nijmegen, Radboud UMC, Philips van Leydenlaan 25, 6525 GE Nijmegen

Gymnasium/Atheneum profiel N&G, 2006-2012
Het Erasmus, Sluiskade Noordzijde 68, 7602 HT Almelo 

Cursus/opleiding

Buitenlandstage College of Dentistry, University of Iowa, USA, januari-april 2018
Klinisch en theoretisch verdiepend onderwijs binnen de deelgebieden restauratieve en chirurgische tandheelkunde, alsmede kindertandheelkunde.

Motivational Interviewing, 2015-2017

Willemijn van Oorschot, tandarts-docent

Lees verder

Lise Marie Timmerhuis, tandarts-docent

Lees verder

Lise Marie is in 2018 afgestudeerd aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Na haar opleiding is zij gaan werken in twee verschillende praktijken om zo veel mogelijk ervaring op te doen. Kwaliteit is voor haar belangrijk en daarom is zij KRT geregistreerd. Zij vindt het belangrijk dat de patiënt centraal staat en zich begrepen voelt, goede communicatie is daarom erg belangrijk. Bij onze praktijk houdt Lise Marie zich voornamelijk bezig met de algemene tandheelkunde. Daarnaast helpt zij bij het opleiden van assistentes.

Opleidingen

2011 – 2018: Tandheelkunde Radboud Universiteit Nijmegen met aandacht voor de dento-alveolaire chirurgie

Werkervaring

Dec ’18 – heden        Tandartspraktijk Friends4Dents in Geffen, Rosmalen – Tandarts

Sept ’18 – heden       Tandartspraktijk Kampschreur, Druten – Tandarts

Feb ’18  – apr ‘18     Confident tandartsen, Etten-Leur – Tandarts 

2017 – jan ‘18          Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord, Arnhem – Preventieassistente

Stage

2017                            Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord, Arnhem – Tandarts (in opleiding)

2017                            Meditsinski Universitet Sofia, Sofia; Bulgarije – Tandheelkundige verrichtingen en het kader van het Erasmus programma