Opleiding Paro preventieassistent

Gezien onze kleinschaligheid kunnen onze opleidingen doorgang vinden.

STUDIEBELASTING

De opleiding bestaat uit theorielessen, fantoombehandeling en patiëntenbehandeling. 
Natuurlijk oefent u ook de vaardigheden in uw eigen praktijk onder begeleiding van de tandarts of mondhygiënist, mondzorgkundige. 

Lesdagen theorie en praktijk: 16 dagdelen 
Aantal lesuren: 51 
Doorlooptijd: 4-12 maanden, afhankelijk van praktijkdagen 
Zelfstudie: voorbereiding en herhaling: 24 uur 
Opdrachten in eigen praktijk: 48 uur (3×4 dagdelen) 
Totale studiebelasting: 123 uur 
Aantal scholingspunten: 51

OPleiders:

Deze opleiding wordt geleid door:  Meta Timmerhuis

Kijk voor de CV’s onder docenten

VOOR WIE?

Wie kan zich inschrijven voor de opleiding Paro-preventie Assistent?

Deelnemers met een Preventie-Assistent diploma en met tenminste twee jaar aantoonbare werkervaring (min. 20 uur p/w).  Deze deelnemers willen graag niet gecompliceerde en lichte paro-patiënten behandelen van pocketstatus en initieel t/m nazorg.

Van alle deelnemer is leergierigheid en motivatie nodig. Tevens zal de tandarts of mondhygiënist, mondzorgkundige in uw praktijk u ook begeleiding moeten kunnen geven om dit leerproces goed te doorlopen, dit wordt getoetst bij de intake en ook gedurende de looptijd van de opleiding. Om deze begeleiding optimaal te laten verlopen, wordt er vooraf gevraagd een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, waarin wordt vastgelegd welke begeleiding vanuit de praktijk noodzakelijk is.

WANNEER?

Starten in januari 2024? 

 • Data in overleg
 • Wist u dat? mogelijkheid tot een ‘incompany cursus’

 

 Investering/kosten

Van alle deelnemers is leergierigheid en motivatie nodig. Tevens zal de tandarts of mondhygiënist, mondzorgkundige in uw praktijk u ook begeleiding moeten kunnen geven om dit leerproces goed te doorlopen, dit wordt getoetst bij de intake en ook gedurende de looptijd van de opleiding. Om deze begeleiding optimaal te laten verlopen, wordt er vooraf gevraagd een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, waarin wordt vastgelegd welke begeleiding vanuit de praktijk noodzakelijk is.

De geldelijke investering is € 3.950 incl. catering en lesmateriaal voor de gehele Opleiding bij F4D COLLEGE. (BTW is vrijgesteld door CRKBO)

Indien u uw assistente ook in de praktijk goed wilt laten oefenen, dan kunt u Frasaco gebitshygiene-modellen en fantoomhoofden bestellen via d-4-d

Wat leer ik en wat kan ik na deze opleiding (Leerdoelen)?

 • Het werkveld van de paro-preventie assistent met zijn grenzen, wet BIG
 • De WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijn wordt bekend verondersteld; dit is echter een blijvend aandachtspunt en daar zal dan ook voortdurend aandacht aan worden besteed in iedere module
 • De werkwijze en het slijpen van het instrumentarium: furcatiesonde, curettes 1/2, 11/12, 13/14, herhaling scalers H6/H7 en S204S(D) (het correct hanteren van de pocketsonde en de spiegel wordt als bekend verondersteld)
 • Nog meer kennis van de anatomie van de gebitselementen en het parodontium
 • Nog meer kennis van de etiologie en pathologie van parodontitis
 • De medische anamnese afnemen
 • Het mondonderzoek afnemen
 • Het paro-protocol en vernieuwde Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk
 • Herhaling PPS score
 • Een pocket en parodontiumstatus maken en begrijpen
 • Een individueel gerichte voorlichting en mondhygiëne instructie geven
 • De subgingivale en supragingivale biofilm bij de parodontaal behandelde patiënt op de juiste wijze verstoren en verwijderen met handinstrumentarium en ultrasone reinigingsapparatuur
 • Het subgingivaal tandsteen verwijderen met handinstrumentarium en ultrasone reinigingsapparatuur
 • Supra en subgingivale reiniging met Airflow apparaat
 • Verslaglegging; zorgvraag, zorgdoelen, recall-termijn, terugkoppeling naar tandarts en/of mondhygiënist en onder supervisie tandarts naar diëtist/huisarts
 • Communicatie (Ergonomie; een juiste werkhouding wordt verondersteld bekend te zijn, dit is echter een blijvend aandachtspunt en daar zal dan ook voortdurend aandacht aan worden besteed in iedere module)

Wat krijg ik na deelname aan de opleiding?

 • Aan het einde volgt een theoretisch en een praktisch Branche examen
 • Bij het positief afronden van de opleiding ontvangt de cursist een certificaat paro preventie-assistent

Inschrijven

Klik hier om je in te schrijven voor de Opleiding Paro-preventie Assistent

Algemene voorwaarden van toepassing