Van Preventie-Assistent tot geregistreerd Preventie Assistent

Register Preventie Assistent

Je werkt al jaren als Preventie-Assistent, jij hebt verschillende cursussen gedaan en/of bent opgeleid door de tandarts of mondhygiënist in de praktijk.

Eigenlijk wil je ook toetsen of de aangeleerde vaardigheden en kennis passen bij de vaardigheden die een geregistreerd Preventie Assistent moet beheersen.

Dat kan bij F4D College.

1. We beginnen met een telefonische intake om samen door te nemen wat je wel en niet denkt te beheersen.

2.Indien de signalen er zijn dat je al goed de kennis en vaardigheden beheerst kom je een naar F4D College met een zelf meegenomen patiënt.  De docent beoordeelt of de vaardigheden en kennis overeenkomen met de eisen van het Register voor Preventie-Assistenten. 

Zo ja-> er volgt een theorie-examen , haal je dit, dan ga je met je erkende diploma naar huis en krijg je je registratie in het Register Preventie Assistenten.

Zo neen-> we koppelen direct de hiaten terug en kijken samen met jou hoe je de registratie toch kan gaan behalen met wat extra scholing. Door ons modulaire systeem kunnen we je helemaal up to date krijgen.

De investering voor deze individuele toetsing is €450,- Helaas zonder de garantie dat je voldoet aan de eisen. Bij meerdere cursisten is er een korting.

Contact?