Opleiding Preventieassistent

Gezien onze kleinschaligheid kunnen onze opleidingen doorgang vinden.

STUDIEBELASTING

De opleiding bestaat uit theorielessen, fantoombehandeling en patiëntenbehandeling. 
Natuurlijk oefent u ook de vaardigheden in uw eigen praktijk onder begeleiding van de tandarts of mondhygiënist, mondzorgkundige. 

Lesdagen: 17 dagdelen plus Intake 
(17 is minimum vereiste voor Registratie Preventie Assistent Register)
Aantal lesuren: 51 
Doorlooptijd: 4 maanden
(4 is minimum vereiste voor Registratie Preventie Assistent Register) 
Zelfstudie: voorbereiding en herhaling: 24 uur 
Opdrachten in eigen praktijk: 36 uur 
Totale studiebelasting: 138 uur 
Aantal scholingspunten: 51

OPleiders:

Deze opleiding wordt geleid door Meta Timmerhuis, mondhygiëniste

Mijanou Reith-van Meerwijk, tandarts, jurist zal het onderdeel wet en regelgeving taakdelegatie verzorgen.

Kijk voor de CV’s onder docenten

VOOR WIE?

Wie kan zich inschrijven voor de opleiding Preventie Assistent?

Deelnemers met een MBO diploma Tandartsassistent niveau 4 met minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring (min. 16 uur p/w) worden toegelaten na een intake en na overlegging van hun diploma. Tandartsassistenten zonder MBO -opleiding met tenminste twee jaar aantoonbare werkervaring (min. 20 uur p/w) dienen een instaptoets te maken bij de intake.

Deelnemers die pure kennis en zeker ook praktische vaardigheden en een professionele en ergonomische werkhouding met betrekking tot het vak Preventie Assistent willen aanleren en een erkend diploma Preventie Assistent willen behalen.

WANNEER?

We luiden de Opleiding in met module 1, een intensief blok van 6 dagdelen (donderdagmiddag/avond, vrijdagochtend en middag en zaterdagochtend en middag), zodat de deelnemers meteen na het 1ste blok aan de gang kunnen met opdrachten in de eigen praktijk, die overigens praktijkgericht zijn. De opdrachten kunnen dan ook in de normale patiënten behandeling ingepast worden.
Module 2 en 3 bestrijken 4 dagdelen (vrijdagochtend en middag en zaterdagochtend en middag) en Module 4 (donderdagavond en vrijdagochtend en middag) met de eindtoets, 3 dagdelen.

In januari 2025 starten? de data volgen nog 

 • module 1
 • module 2
 • module 3
 • module 4

Investering/kosten 

Van alle deelnemers is leergierigheid en motivatie nodig. Tevens zal de tandarts of mondhygiënist, mondzorgkundige in uw praktijk u ook begeleiding moeten kunnen geven om dit leerproces goed te doorlopen, dit wordt getoetst bij de intake en ook gedurende de looptijd van de opleiding.
Om deze begeleiding optimaal te laten verlopen, wordt er vooraf gevraagd een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, waarin wordt vastgelegd welke begeleiding vanuit de praktijk noodzakelijk is.

De geldelijke investering is € 2.990 inclusief catering en lesmateriaal voor de gehele Opleiding bij F4D COLLEGE in de Tandartsenpraktijk van Friends4Dents in Den Dungen voor 17 dagdelen les. (BTW is vrijgesteld door CRKBO)
17 dagdelen les is het minimum vereiste om in aanmerking te komen voor registratie in het Register Preventie Assistent.
De intake is €50,-.
Registratie Register Preventie Assistent wordt door ons geregeld na het met goed gevolg afleggen van het examen. De kosten hiervoor bedragen €50,-
De kosten van intake en registratie vallen in het cursusgeld.

Door ons modulaire systeem kunnen individuele opleidingen of in Office-opleidingen voor Tandartspraktijken op maat worden gemaakt. Wij moeten dan wel eerst weten waar u sterke punten al liggen en natuurlijk ook wat uw uitdaging nog is en wat wij u nog kunnen leren. Daarvoor zal er eerst een inventarisatie, intake en instaptoets moeten plaatsvinden. Daarna kan een opgave van de opleidingskosten worden gemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 350,- pp, bij meerdere cursisten is er een korting.

Indien u uw assistenten goed wilt laten oefenen op fantoom dan kunt u Frasaco gebitshygiene-modellen/fantoomhoofden bestellen bij d-4-d 

 

Wat leer ik en wat kan ik na deze opleiding (Leerdoelen)?

De (laatste wetenschappelijke) kennis van:

 • Ergonomische basisprincipes
 • De WIP-richtlijnen
 • Het te hanteren instrumentarium
 • De weefsels in de mond
 • Het parodontium
 • De etiologie van parodontale afwijkingen
 • Het ontstaan van cariës en erosie
 • Het herkennen van parafuncties, snurken en apneu
 • Gewoon Gaaf, Basisadvies en Aanvullend Advies Cariëspreventie
 • Beheersing van de Nederlandse vaktaal in woord en geschrift
 • Wet- en regelgeving m.b.t. taakdelegatie (wet BIG)

De volgende vaardigheden worden aangeleerd:

 • Update anamnese
 • Een ergonomisch goede werkhouding en efficiënte oefeningen voor tussen de behandelingen door
 • De voorbereiding van de behandelkamer en handelen tijdens de preventiebehandeling volgens de WIP richtlijnen
 • PPS score maken en begrijpen (nieuw paroprotocol)
 • Gewoon Gaaf/NOCTP voorbereidend scoren
 • Gesprekstechnieken oefenen met kind en ouders middels Motivational Interviewing
 • Een plaquescore uitvoeren
 • Adequate mondhygiëne instructie geven toegespitst op de individuele patiënt
 • Een voedingsadvies geven in relatie tot de mondgezondheid van de patiënt
 • Een preventieplan opstellen en bespreken
 • Supragingivaal tandsteen en/of plaque verwijderen met zowel ultrasoon als handinstrumentarium
 • Gebitselementen polijsten
 • Fluoride appliceren
 • Adequaat instrumenten slijpen

Professionele houding ontwikkelen:

 • Principes professionele communicatievaardigheden
 • Handelt uitsluitend in opdracht van de tandarts of mondhygiënist per individuele patiënt
 • Maakt op adequate wijze gebruik van het patiëntendossier en de verslaglegging is doelmatig
 • Is zich bewust van het type patiënt dat behandeld kan/mag worden

Wat krijg ik na deelname aan de opleiding?

 • Aan het einde volgt een theoretisch en een praktisch Branche examen
 • Bij het positief afronden van de opleiding ontvangt de cursist een certificaat preventie-assistent
 • Met dit certificaat kun je jezelf registreren in het register voor preventieassistenten

Accreditatie

Deze opleiding is gecertificeerd door Certiforce en erkend door het Register Preventie-Assisten9

Algemene voorwaarden van toepassing