FAQ

Ik heb al preventiecursussen gevolgd, moet ik dan toch de hele opleiding Preventie Assistent doorlopen om erkend Preventie Assistent te worden?

Er zal daadwerkelijk voldaan moeten worden aan alle leerdoelen. F4D COLLEGE kan door haar modulaire lespakket wel onderzoeken wat u wel en wat u nog niet geheel beheerst.  Klik hier voor meer informatie.

Kan ik ook een individuele en/of een in-office cursus krijgen?

Door ons modulaire systeem kunnen individuele opleidingen of in Office-opleidingen voor Tandartspraktijken op maat worden gemaakt. Wij moeten dan wel eerst weten waar uw sterke punten al liggen en natuurlijk ook wat uw uitdaging nog is en wat wij u nog kunnen leren. Daarvoor zal er eerst een inventarisatie moeten plaatsvinden. Wellicht gevolgd door een toetsing van de huidige vaardigheden. Daarna kan een opgave van de opleidingskosten worden gemaakt.

Waar kan ik het examenreglement vinden?

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per mail. Tevens krijgt u dan van ons het examenreglement per mail toegestuurd.

Zijn er herkansingsmogelijkheden?

Voor elk onderdeel geldt dat in de periode van 12 maanden, gerekend vanaf de aanvang van het onderwijs dat voorbereidt op een bepaald tentamen, de cursist twee herkansingsmogelijkheden heeft. De eerste examengelegenheid is binnen de onderwijsperiode waarin het onderdeel wordt aangeboden; Voor het theoriegedeelte kan de kandidaat eerder een afspraak maken met de coördinator. De kosten voor een theoretische herkansing is de eerste keer gratis, de tweede keer zijn de kosten €75. De kosten voor een eerste en tweede praktische herkansing zijn ieder €200,00.

Het Opleidingsmanagement kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van het aantal malen dat tentamens kunnen worden afgelegd.


Deze informatie is ook terug te vinden in het examenreglement.