Tandartsen

Op deze pagina’s vindt u alle docenten die verbonden zijn aan F4D College. Onder de specifieke cursussen vindt u de cursusleider(s)..

Mijanou Reith - van Meerwijk

Geboren: 06-09-1963 te ’s-Hertogenbosch

Radboud Universiteit Nijmegen                       

Drs. Tandheelkunde 1982 – 1988

Radboud Universiteit Nijmegen

Mr. Nederlands Recht 1986 – 1991, Met extra aandacht vakken: Gezondheidsrecht, Nieuw Burgerlijk Wetboek en Verzekeringsrecht.

Masterclass Tandheelkunde: Catan

Bedrijfskunde, Leiderschap en Coaching, 2 jaar, 

Congressen, seminars, symposia, vele cursussen mondzorg, apneubehandelingen, management en orthodontie

Lidmaatschap/Accreditaties:

NVTS lidmaatschap: Nederlandse Vereniging Tandheelkundige Slaapgeneeskunde

VTvO lidmaatschap: Vereniging Tandartsen voor Orthodontie

NVOS lidmaatschap: Nederlandse Vereniging Orthodontische Studies

Accreditatie OK register, kwaliteitsregister Orthodontie

Accreditatie- examen NVTS Tandheelkundig Slaapgeneeskundige behaald, theoretisch examen april 2011. In oktober 2011 praktijk-examen voor volledige erkenning.

KRT: voldoen aan eisen kwaliteitsregister Tandartsen, geregistreerd sinds oprichting

NEN ISO-9001, volgens HKZ-normen, certificering praktijk,  januari2010, hercertificering januari 2011, februari 2013, februari 2015, april 2017

Literatuur en wetgeving constant bijhoudend

Werkervaring Mondzorg gerelateerd:

Voorzitter Opleidingsmanagement F4D COLLEGE

Praktijkeigenaar Friends4Dents: 1998-heden tevens daar werkzaam als Algemeen Tandarts, Tandarts voor Orthodontie en Tandheelkundig Slaapgeneeskundige, coördinatie en  

Jeroen Bosch Ziekenhuis te s’-Hertogenbosch: 2016-heden als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige

Algemeen tandarts, zzp na afstuderen in verschillende praktijken

Willemijn van Oorschot

Willemijn van Oorschot is in 2008 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds die tijd is ze werkzaam geweest in een algemene praktijk , waar onder veel angstige patiënten en kinderen.Zij heeft zich verder geschoold in de orthodontie.Verder is zij als docente werkzaam op de HAN te Nijmegen, opleiding Mondzorgkunde. Bij onze praktijk houdt zij zich voornamelijk bezig met de algemene tandheelkunde en orthodontie.

Noortje Degen

Noortje Degen studeerde Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen van 2001 tot 2006. Van 2006 tot heden werkte zij als tandarts in diverse praktijken in de omgeving Nijmegen, Utrecht en Den Bosch om zo veel mogelijk ervaring op te doen. Gedurende haar loopbaan heeft zij veel onervaren stoel assistentes ingewerkt en opgeleid tot inmiddels zeer ervaren stoel assistentes.

In 2008 en 2009 werkte zij als vrijwillige tandarts in Afrika. Tot op dit moment reist zij nog geregeld terug naar Afrika voor enkele weken vrijwilligerswerk per jaar. Zij houdt zich dan voornamelijk bezig met preventieve tandheelkunde, chirurgische werkzaamheden en het opleiden van het tandheelkundig personeel is deze afgelegen gebieden. 

Zij vindt getoetste kwaliteit heel belangrijk en daarom is zij lid van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en doet mee aan onderlinge visitatie. Zij werkt in een groepspraktijk met veel disciplines zodat zij veel van haar collega’s kan leren en zij van haar. Haar affiniteit ligt bij het behandelen van angstige/moeilijk behandelbare patiënten en kinderen. 
Door regelmatig zelf veel aan nascholing te doen, houdt zij haar vak ook goed bij.
Sinds 2019 is zij tevens docent in nascholingscursussen van F4D College

Werkervaring

Tandarts  2017-heden: Friends4Dents

Vrijwillige tandheelkundige werkzaamheden en opleiden tandheelkundig personeel; 2008-heden; Tanzania (Stichting vrienden van Mikumi)

Tandarts 2010-2017; Dental Care Utrecht

Tandarts 2010-2012; Tandartspraktijk Verstand

Tandarts 2008-2009; Tandarts in Tanzania (old Arusha Clinic, 7th day advantage clinic en bioshape foundation)

Tandarts 2006-2008; Tandarts Mondzorgcentrum Nijmegen & Wychen

Opleiding

Tandheelkunde 2001-2006; Katholieke Universiteit te Nijmegen

VWO 1995-2001; Gymnasium Bernadinuscollege te Heerlen

Britt Vergeer

Werkervaring
2018 – heden Tandarts aan de Maas, Cuijk
Functie: tandarts
2018 – heden Friends4Dents, Rosmalen
Functie: tandarts

Opleidingen
2014 – 2017 Radboud Universiteit Nijmegen
Master Tandheelkunde (afstudeerdatum: 8 december 2017)
Klinische verdieping: Chirurgisch Profiel, Implantologie
Titel scriptie: doxycycline loaded poly lactic-co-glycolic acid microspheres for periodontal treatment
2011 – 2014 Radboud Universiteit Nijmegen
Bachelor Tandheelkunde
Titel scriptie: Nauwkeurigheid van metingen op digitale modellen van intra-orale
scanners en gedigitaliseerde gipsmodellen bij patiënten met een palato-schisis

Dieuwertje de Groot - Kuin

Dieuwertje de Groot – Kuin studeerde Tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Na haar afstuderen in 2010 heeft zij enkele jaren in de algemene praktijk gewerkt en les gegeven aan het Radboud UMC bij de vakgroep Orale Functieleer.

In 2017 heeft zij haar opleiding tot Endodontoloog aan het ACTA afgerond. Sindsdien is zij is vier dagen per week als Endodontoloog werkzaam en geeft zij diverse presentaties m.b.t. de endodontologie.

Enkele aandachtsgebieden van haar zijn:

Endodontologie

Trauma

Apicale microchirurgie

Zij vindt getoetste kwaliteit heel belangrijk en daarom is zij lid van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) en doet mee aan onderlinge visitatie. Zij werkt in een groepspraktijk met veel disciplines zodat zij veel van haar collega’s kan leren en zij van haar!

Door regelmatig zelf veel aan nascholing te doen, houdt zij haar vak ook goed bij.
In de algemene praktijk coacht zij Jonge Tandartsen/ Mondhygienisten en Assistenten, to Teach is to Learn!

Sinds 2019 is zij tevens docent in nascholingscursussen van F4D College

Werkervaring

Tandarts 2014 -heden: Friends4Dents

Tandarts – Endodontoloog 2017-heden: Friend4Dents & Praktijk voor Endodontologie Nijmegen

Presentaties ter bevordering van de Endodontologie: 2017 – heden

Secretaris Tandarts Endodontologen Nederland (TEN): 2018 – heden

Opleiding

Endodontologie: 2014 – 2017

Tandheelkunde 2004 – 2010

Vwo:1998 – 2004

Cursus/opleiding

Motivational Interviewing: 2017

Ilse van Manen

Ilse van Manen studeerde Tandheelkunde aan het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen. Van 2014 tot heden werkte zij als tandarts in diverse praktijken om zoveel mogelijk ervaring op te doen.

Vanaf 2018 is zij in opleiding tot specialist Mond- Kaak- Aangezichtschirurgie bij het RadboudUMC. Daarnaast geeft zij onderwijs met betrekking tot de MKA-chirurgie aan de faculteit Tandheelkunde van het RadboudUMC.

Studie:

01-08-2018:        Assistent in opleiding tot specialist, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, UMCN.

2016-heden:        Master Geneeskunde, UMCN.

2014-2016:           Bachelor Geneeskunde, UMCN.

2011-2014:            Master tandheelkunde, UMCN.

                                   Profiel: Dento-alveolaire chirurgie.

2009-2011:           Honours Programma Medical Sciences.

2008-2011:           Bachelor Tandheelkunde, UMCN.

2006-2008:          Bachelor Molecular Life Sciences, WUR.

2000-2006:          Gymnasium RSG Lingecollege Tiel.

Onderwijs CV:

2017-heden:         Opleidingstraject tot universitair docent (BKO)

2018-heden:         Opleidingscommissie Tandheelkunde UMCN.

2010-2015:            Ambassador / Student voorlichter , DSZ Radboud Universiteit Nijmegen.

2012-2013:            Studiebegeleider, Stichting Studo Nijmegen.

2011-2012:             Student-assistent, UMCN afdeling Tandheelkunde.

Werkzaamheden:

2016-heden:        Tandartsenpraktijk Friends4Dents, Rosmalen.

2014-2016:           DGI Tandartsen Voorthuizen (Dental Clinics Voorthuizen)

2014-2016:           Waarneming Vallei Tandartsen, Veenendaal.

2014-2014:           Tandartspraktijk Tilburg.

Visie

Bij mij staat communicatie voorop. Communicatie met collega-tandartsen, assistenten, andere praktijkmedewerkers, kaakchirurgen of andere specialisten, maar bovenal de patiënt. Als er iets is wat misgaat tijdens de tandheelkundige behandeling van patiënten, is dit vaak ten gevolge van miscommunicatie. Daarnaast is communicatie op de werkvloer essentieel voor een goede werksfeer, en is communicatie onmisbaar bij het trainen en opleiden van jonge collega’s. Ik vind het belangrijk om me open op te stellen, en op deze manier een goede band op te kunnen bouwen met patiënten en collega’s.

Motivatie

De motivatie achter vele aspecten van mijn leven is om mijzelf continu uit te dagen. Ik hou daarom van afwisselend werk in een wat groter team. Ik doe dus graag nieuwe dingen, en zoek ook graag mijn eigen grenzen op. Ik hou er ook van om anderen uit te dagen om hun grenzen op te zoeken en te verleggen, door zelfontplooiing, onderwijs en onderzoek. Vooral in ons beroep vind ik het echter erg belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met grenzen, en zeker te waken dat je die grenzen van bekwaamheid en bevoegdheid niet overgaat.

Ambities

Al vanaf jongs af aan heb ik mij voorgenomen de beste versie van mijzelf te zijn en geen kans onbenut te laten. Voor de komende jaren betekent dit dat ik me wil specialiseren in de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Het overdragen van kennis op anderen, en zelf continue blijven leren en ontwikkelen, is iets wat zo in mijn persoonlijkheid verknocht is geraakt dat ik hoop die voorliefde op verschillende manieren vorm te geven. Betrokkenheid bij onderwijs, maar mogelijk ook een promotietraject, zijn dingen die ik zeker wil nastreven.