Preventie organiseren en integreren in uw praktijk

Alleen als het hele Team meegenomen wordt in alles wat bij Preventie komt kijken gaat het lukken om de Preventiegraad in de praktijk te verhogen.
Preventie is niet alleen PreventieAssistenten (PA) of ParoPreventieAssistenten (PPA) opleiden of Mondhygienisten in de praktijk laten werken.
Hoe is de communicatie in het Team en naar de patiënt, is deze eenduidig?
Weet iedereen de route? En wat is het doel van de verschillende behandelingen?
Wordt er niet teveel gestandaardiseerd zodat er geen op maat behandeling is en de patiënt geen goede beleving heeft?
Zijn er niet teveel verschillen in de doorverwijzing/delegatie tussen de behandelaren, hangt het er vanaf bij welke Tandarts je als patiënt komt?
Zijn er ook geen grotere verschillen in de werkwijzen van de PP of PPA’s en Mondhygienisten?
Klopt het juridisch allemaal?
Is er een goede Flow in de praktijk?

De Pmo, de beslisboom, van Preventie-Assistent tot ParoPreventieAssistent tot Mondhygiënist, doelen, interval, communicatie, brieven, snelteksten, verslag, zorgplan, declaraties, afspraken, opleiding, alles heeft met elkaar te maken.
Wij hebben dit in een training helemaal doordacht.

Vraag naar de mogelijkheden van een Training voor het hele Team, dus ook de Balie-assistenten,Tandartsen,
Mondhygiënisten, (Paro)PreventieAssistenten en Stoelassistenten worden erbij betrokken.

Teamtraining:
Duur: 1 avond van 18.00-21.00 hr of van 19.00-22.00 hr.
Lesstof: Handout, Communicatiebrieven, snelteksten
Investering: tot en met 10 medewerkers:€ 895,-
Vanaf 11 medewerkers: € 1.295,-