Privacy

Privacy Statement

Via dit Privacy statement informeert F4D College, Tandartsenpraktijk Rosmalen B.V (verder te noemen F4D) u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Voor F4D is de bescherming van uw persoonsgegevens van het grootste belang. F4D respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is F4D College, Tandartsenpraktijk Rosmalen B.V. Oude Baan 13a, 5242HT te Rosmalen met KvK nummer: 54305314

Verwerking Persoonsgegevens

F4D verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze studiegids of nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt F4D persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

F4D gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u lespakketten toe te sturen
 • om u onze nieuwsbrief of studiegids toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • om te voldoen aan op F4D rustende wet- en regelgeving.

Bezoek aan de website van F4D COLLEGE

Wanneer u gebruik maakt van de website van F4D College, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens F4D kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook wanneer u zich inschrijft voor een studie, een account aanmaakt of aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Ook wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken om u online te herkennen en volgen, uw klik- en muisgedrag te monitoren en profielen op te stellen op basis op basis van uw gedrag op de website. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw computer van uw browser uitschakelen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Analytische cookies worden door F4D gebruikt om de website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als U gebruik maakt van de F4D College website, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die u zelf invult bij de formulieren en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin u de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Inschrijven voor training, studie of cursus
 • Invullen van formulieren
 • Opgeven voor nieuwsbrief
 • Aanvragen proefles of inhoudsopgave
 • Aanvragen studiegids
 • Aanmaken account

Wat doen we met uw gegevens?

F4D bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
 • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken
 • Informeren over aanvullende en soortgelijke trainingen en cursussen
 • Korting verlenen indien u daarvoor in aanmerking komt
 • Registeren van aanmeldingen voor examens

F4D bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

F4D neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit F4D verwerkersovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met wie deelt F4D uw gegevens?

F4D gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan F4D informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. F4D kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die diensten verlenen zoals aan onze accreditatie organisaties of een derde die een kredietwaardigheidsonderzoek uitvoert. F4D zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan F4D of indien F4D daartoe wettelijk verplicht is.

Deze derde partijen treden hierbij op als ‘verwerker’ voor F4D en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. F4D sluit met derde partijen die voor F4D optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van F4D.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in uw gegevens?

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door F4D worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@f4dcollege.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. F4D zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet, uw verzoek behandelen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) informatie door dit verzoek per e-mail te sturen naar info@f4dcollege.nl.

Als u wilt dat F4D uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@f4dcollege.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door F4D worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door F4D, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

F4D kan dit Privacy Statement wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2019.